Kết quả Vòng 1 - Thử thách 60 ngày cùng BodyKey 2020

KẾT QUẢ VÒNG 1 - THỬ THÁCH 60 NGÀY CÙNG BODYKEY

Xin chúc mừng tất cả các anh chị NPP có tên trong danh sách Top 1 - 15 và Top 16 - 30 ở các hạng mục: Nhóm | Trưởng Nhóm-Cố Vấn | Trưởng Nhóm Mới | Thể Hình Đẹp.

Lưu ý:
- Top 1 đến 15 sẽ bước vào vòng phỏng vấn. Thời gian dự kiến: Từ ngày 05/04 đến ngày 09/04. Công ty sẽ thông báo thời gian chi tiết sớm nhất đến các anh chị
- Top 16 đến 30 sẽ được công ty liên hệ để gửi phần thưởng trong tháng 04/2021 

LỊCH PHỎNG VẤN: Top 15 Thử Thách 60 Ngày cùng BodyKey chi tiết như poster đính kèm:
- Khu vực miền Bắc: 05/04 & 06/04
- Khu vực miền Nam: 07/04 & 08/04 & 09/04

Chúc các đội nhóm chuẩn bị thật tốt cho vòng phỏng vấn.

** Thông tin chi tiết các anh chị vui lòng xem ở poster bên dưới.

---

KẾT QUẢ VÒNG 1:

Kết_quả_3.jpg


Kết_quả_2.jpg


Kết_quả_4.jpg

Kết_quả_1.jpg

LỊCH PHỎNG VẤN:

Phỏng_vấn_5.4_HN.jpg

Phỏng_vấn_6.4_HN.jpg

Phỏng_vấn_7.4_HCM.jpg

Phỏng_vấn_8.4_HCM.jpg

Phỏng_vấn_9.4_HCM.jpg