Thông báo lịch học BodyKey Young Blood 2019

Công ty xin trân trọng thông báo thời gian lớp huấn luyện BodyKey Young Blood được tổ chức như sau:

1/ Hà Nội: 

- Giai đoạn 1:

Thời gian: 8h-17h30 từ 24-26/3/2019 tại AVTI Hà Nội

Nội dung: Kiến thức sản phẩm, kỹ năng xây dựng cộng đồng, các bài tập tăng cơ giảm mỡ

- Giai đoạn 2:

Thời gian: 8h-18h ngày 16/4/2019 tại AVTI Hà Nội

Nội dung: Cơ hội phát triển kinh doanh BodyKey & kỹ năng ứng dụng mạng xã hội trong kinh doanh

2/ Hồ Chí Minh:

Thời gian: 8h – 18h00 từ 2-4/4/2019 tại AVTI Hồ Chí Minh

Nội dung: Kiến thức sản phẩm, kỹ năng xây dựng cộng đồng, cơ hội phát triển kinh doanh BodyKey & kỹ năng ứng dụng mạng xã hội trong kinh doanh, các bài tập tăng cơ giảm mỡ

Lưu ý:   

Các trường hợp đã nhận thông báo đăng ký học thành công từ công ty nhưng sẽ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN tham gia lớp học nếu vi phạm một trong các tình huống sau:

1. Các NPP đi trễ sau thời gian thông báo trên poster (bắt đầu lớp học từ 8h)

2. Chỉ có NPP mới U35 HOẶC Platinum+ tham gia huấn luyện

3. Các NPP mang theo con nhỏ

4. Các NPP không tham gia đủ 3 ngày huấn luyện

Liên hệ 18001700 hoặc TTPP gần nhất để được hỗ trợ.

vn_Post_TBLH_Young_20mar_lr.jpg