TB Kết Quả Thử thách Tuần 4 Cùng BodyKey 60 ngày từ ngày 23/09 - 29/09/2019

BodyKey_KQT4_T20_960x640.jpg  

 Xin chúc mừng TOP 20 NHÓM  XUẤT SẮC của Thử thách Tuần 4 cùng BodyKey ( 23/09-29/09/2019 ). Hãy cùng giữ nhiệt huyết cho kết quả Chung cuộc nha! 

Giải thưởng tuần 4 dành cho NHÓM:  1 Bình lắc PhytoShaker với màu sắc ngẫu nhiên.

Thời gian nhận quà: Từ 20.11 

Địa điểm: Tại đúng RDC/ABC theo khu vực. Lưu ý: Giải thưởng sẽ được phát cho Nhóm trưởng hoặc theo ủy quyền/xác nhận từ nhóm trưởng, vui lòng đem theo CMND khi nhận giải. 

KQ_T20_Tuan_04.jpg

BodyKey_KQT4_T9_960x640.jpg

 Xin chúc mừng TOP 09 MENTOR  XUẤT SẮC của Thử thách Tuần 4 cùng BodyKey ( 23/09-29/09/2019). Hãy cùng giữ nhiệt huyết cho kết quả Chung cuộc nha! 

Giải thưởng tuần 4 dành cho MENTOR:  1 Bình lắc PhytoShaker với màu sắc ngẫu nhiên.

Thời gian nhận quà: Từ 20.11 

Địa điểm: Tại đúng RDC/ABC theo khu vực. Lưu ý: vui lòng đem theo CMND khi nhận giải. 

KQ_T09_Tuan_04.jpg