Cập nhật mới Thử thách Tuần 2 & 5 - Làm chủ vóc dáng mới từ ngày 04.09.2019 - 13.10.2019

THÔNG BÁO THỬ THÁCH TUẦN  CÙNG BODYKEY 2019:

vn_bdk_weekly_challenge.jpg

CHI TIẾT THỂ LỆ VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ BÊN DƯỚI, VUI LÒNG XEM VÀ TẢI VỀ: 

CẬP NHẬT MỚI THỂ LỆ THỬ THÁCH TUẦN 2 & TUẦN 5 tại đâyNhấp vào đây để xem chi tiết links drive của từng nhóm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đường dây nóng 18001700.


 • TUẦN 1
 • TUẦN 2
 • TUẦN 3
 • TUẦN 4
 • TUẦN 5
 • TUẦN 6
 • NỘI DUNG CHI TIẾT:

  Slide2.JPG

 • NỘI DUNG CHI TIẾT:

  6b8e1be9580ebf50e61f.jpg

 • NỘI DUNG CHI TIẾT:

  Slide4.JPG

 • NỘI DUNG CHI TIẾT:

  Slide5.JPG

 • NỘI DUNG CHI TIẾT:

  4f1cd47b979c70c2298d.jpg

 • NỘI DUNG CHI TIẾT:

  Slide7.JPG