Thông báo Thể lệ Chương trình BodyKey Young Blood 2020

BodyKey_YB_Post_960x640.png

Chương trình BodyKey Young Blood được ra đời với mục đích tạo ra nền tảng để hỗ trợ & khuyến khích các NPP trẻ U35 phát triển kinh doanh bằng cách sử dụng lợi thế tăng trưởng của ngành hàng quản lý cân nặng. Trong nền tảng này, NPP trẻ U35 sẽ có được dẫn dắt và hỗ trợ bởi NPP có thành tựu trong kinh doanh và hoạt động cùng BodyKey.

Khi tham gia vào BodyKey Young Blood, bạn không chỉ được trang bị những kiến thức về quản lý cân nặng mà còn được phát triển kỹ năng xây dựng cộng đồng & kinh doanh. Đây sẽ là những hành trang quan trọng để bạn có thể khởi động và và đẩy mạnh sự nghiệp kinh doanh cùng Amway. Không chỉ vậy, NPP có thể sử dụng kết quả và kinh nghiệm tích lũy từ chương trình để tăng trưởng kinh doanh và phát triển kỹ năng hơn nữa thông qua việc tham gia các lớp đào tạo chuyên nghiệp Mentor và lập nhóm tham gia Thử thách 60 Ngày cùng BodyKey được tổ chức vào tháng 10/2020.


Poster_YB_5_May.jpg

CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM:Poster_Cách_Thức_Tính_Điểm_YB_(1).png

LINK "BỘ CÂU HỎI VIDEO KIẾN THỨC BODYKEY": https://bit.ly/bocauhoi_star
(Hạn chót hoàn thành bộ câu hỏi: 21/08/2020)


THÔNG TIN CHI TIẾT THỂ LỆ & GIẢI THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ BÊN DƯỚI, VUI LÒNG XEM VÀ TẢI VỀ:

Chi tiết Thể lệ Chương trình BodyKey Young Blood 2020 - XEM & TẢI TẠI ĐÂY


Video hướng dẫn tham gia Chương trình BodyKey Young Blood:


Video hướng dẫn cách tính điểm Star: