THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI CHUYỂN ĐỘNG CÙNG BODYKEY 2020

BodyKey xin thông báo kết quả vòng Online - Danh sách top 20 nhóm tham gia chung kết cuộc thi "CHUYỂN ĐỘNG CÙNG BODYKEY" 2020

BodyKey chúc mừng tất cả các bạn!!!

top_20_chung_kết_chuyển_động_cùng_Bodykey.jpg