Thử thách Tuần 1 - Thử thách 60 ngày cùng BodyKey 2020

KẾT QUẢ THỬ THÁCH TUẦN 1 | KHỞI ĐỘNG

Chúc mừng top 10 nhóm bên dưới đã chiến thắng Thử thách tuần 1 | Khởi động. BTC sẽ liên hệ trực tiếp cho mỗi trưởng nhóm để trao quà trong tháng 01/2021 nhé! KetQua-TB_60Days_T1.jpg

VƯỢT THỬ THÁCH TUẦN - SẴN SÀNG CHINH PHỤC HANG ÉN | THỬ THÁCH TUẦN 1

Từ ngày 14/12/2020, Thử Thách Tuần - Sẵn Sàng Chinh Phục Hang Én dành cho tất cả các nhóm đã đăng ký và lập nhóm thành công trên ứng dụng BDK 2.1. sẽ chính thức bắt đầu.

TT_60Days_weekly_timing_tổng.jpg

1. Thời gian diễn ra Thử thách Tuần 1:

Từ 14/12/2020 đến 20/12/2020

14_Dec_group_TT_60Days_TTTuan_1.jpg

2. Công bố kết quả: 09:00 ngày 30/12/2020

3. Hình thức thử thách:

  • Thực hiện đi bộ tính bước chân (Steps) trên ứng dụng BDK 2.1
  • Top 10 nhóm có tổng số lượng bước đi (Steps) của từng thành viên trong nhóm tham gia thử thách 60 ngày cùng Bodykey nhiều nhất
  • Số lượng bước chân sẽ được ghi nhận từ app Bodykey 2.1 trong khoảng thời gian từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020
  • Số lượng bước chân không nằm trong khung thời gian quy định ở trên sẽ không được tính

Lưu ý:

- Nhóm phải có đủ 4 thành viên tham gia thử thách

- Mỗi thành viên trong nhóm phải có ít nhất 10.000 bước chân mỗi ngày

- Trong trường hợp có nhiều hơn 1 nhóm có cùng số bước chân, công ty sẽ ưu tiên có chênh lệch bước chân giữa các thành viên là ít nhất để chọn ra người thắng cuộc


4. Giải thưởng: 
Mỗi thành viên của top 10 nhóm sẽ nhận được 1 Phễu đong Bodykey cao cấp/mỗi thành viên

---

THÔNG TIN THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "THỬ THÁCH 60 NGÀY CÙNG BODYKEY" CÁCH TÍNH ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ BÊN DƯỚI, VUI LÒNG XEM VÀ TẢI VỀ: