Thử thách Tuần 2 - Thử thách 60 ngày cùng BodyKey 2020

KẾT QUẢ THỬ THÁCH TUẦN 2 | ĐỐT CHÁY

Chúc mừng top 10 nhóm bên dưới đã chiến thắng Thử thách tuần 2 | Đốt cháy. BTC sẽ liên hệ trực tiếp cho mỗi trưởng nhóm để trao quà cho mọi người nhé! d8459aa02f8adfd4869b.jpg


VƯỢT THỬ THÁCH TUẦN - SẴN SÀNG CHINH PHỤC HANG ÉN | THỬ THÁCH TUẦN 2 - ĐỐT CHÁY

Từ ngày 14/12/2020, Thử Thách Tuần - Sẵn Sàng Chinh Phục Hang Én dành cho tất cả các nhóm đã đăng ký và lập nhóm thành công trên ứng dụng BDK 2.1. sẽ chính thức bắt đầu.

TT_60Days_weekly_timing_tổng.jpg

1. Thời gian diễn ra Thử thách Tuần 2:

Từ 28/12/2020 đến 03/01/2021

TT_60Days_T2.jpg

2. Công bố kết quả: Ngày 13/01/2021

3. Hình thức thử thách: Nhóm tham gia thực hiện đi bộ và kết nối đồng hồ với ứng dụng BodyKey 2.1 để ghi nhận năng lượng đốt cháy từ hoạt động đi bộ.

Lưu ý:

- Nhóm phải có đủ 4 thành viên tham gia thử thách.

- Công ty sẽ dựa trên dữ liệu tổng số năng lượng đốt cháy nhiều nhất từ hoạt động đi bộ của nhóm được ghi nhận bởi ứng dụng BodyKey trong thời gian 28/12/2020 đến 03/01/2021 và chọn ra top 10 nhóm có tổng số năng lượng cao nhất.
- Trong trường hợp có nhiều hơn 1 nhóm có cùng tổng số năng lượng đốt cháy từ hoạt động đi bộ, nhóm nào có tổng số bước chân lớn hơn theo ghi nhận từ ứng dụng BodyKey 2.1 sẽ chiến thắng.


4. Giải thưởng: 
Mỗi thành viên của top 10 nhóm sẽ nhận được 1 túi đeo chéo BodyKey / mỗi thành viên

---

THÔNG TIN THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "THỬ THÁCH 60 NGÀY CÙNG BODYKEY" CÁCH TÍNH ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ BÊN DƯỚI, VUI LÒNG XEM VÀ TẢI VỀ: