Thử thách Tuần 3 - Thử thách 60 ngày cùng BodyKey 2020

VƯỢT THỬ THÁCH TUẦN - SẴN SÀNG CHINH PHỤC HANG ÉN | THỬ THÁCH TUẦN 3 - LAN TỎA

Từ ngày 14/12/2020, Thử Thách Tuần - Sẵn Sàng Chinh Phục Hang Én dành cho tất cả các nhóm đã đăng ký và lập nhóm thành công trên ứng dụng BDK 2.1. sẽ chính thức bắt đầu.

TT_60Days_weekly_timing_tổng.jpg

1. Thời gian diễn ra Thử thách Tuần 3:

Từ 11/01/2021 đến 17/01/2021

TT_60Days_T3.jpg

2. Công bố kết quả: Ngày 27/01/2021

3. Hình thức thử thách: Nhóm quay video hoặc livestream nhảy flashmob theo các động tác trong clip “Chuyển động cùng BodyKey”

Link clip mẫu: https://bit.ly/bainhayBodyKey 
Link clip hướng dẫn: http://bit.ly/huongdan_BDK 
Form gửi link clip dự thi: https://bit.ly/thuthachtuan

(Chi tiết thể lệ và lưu ý vui lòng xem poster chương trình) 

4. Lưu ý:

- Tất cả 4 thành viên trong nhóm phải tham gia bài nhảy từ đầu đến cuối.

- Nếu thiếu 1 bước trong 3 bước, nhóm được tính là không hợp lệ.
- Không sử dụng lại video từ chương trình Chuyển động cùng BodyKey.
- Mỗi nhóm chỉ điền vào form gửi bài dự thi 1 clip duy nhất. Nếu nhóm gửi nhiều link, công ty sẽ lấy link được gửi cuối cùng.


5. Giải thưởng: 
Mỗi thành viên của top 5 nhóm sẽ nhận được 1 thảm tập yoga BodyKey

---

THÔNG TIN THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "THỬ THÁCH 60 NGÀY CÙNG BODYKEY" CÁCH TÍNH ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ BÊN DƯỚI, VUI LÒNG XEM VÀ TẢI VỀ: