Video bài tập BodyKey - Tăng cơ giảm mỡ, dễ mà vui

[BodyKey]: Bài tập với Dây thun

Tăng cơ giảm mỡ dễ mà vui cùng các bài tập dây thun.

[BodyKey]: Bài nhảy Flashmob

Tăng cơ giảm mỡ dễ mà vui cùng bài nhảy Flashmob

[BodyKey]: Bài tập với Bóng

(tổ hợp 1)

[BodyKey]: Bài tập với Bóng

(tổ hợp 2)

[BodyKey]: Bài tập với Bóng

(tổ hợp 3)

[BodyKey]: Bài tập với Bóng

(tổ hợp 4)