KHẢO SÁT CÁ NHÂN BODYKEY

bodykey-malaysia-woman-completing-bodykey-assessment.jpg


Công cụ khảo sát cá nhân BodyKey là một hệ thống câu hỏi được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học đã được chứng minh lâm sàng, đóng vai trò như một chiếc la bàn định hướng cho hành trình quản lý cân nặng của bạn.

Công cụ khảo sát cá nhân BodyKey được phát triển bởi các nhà khoa học hàng đầu của Viện Sức khỏe NUTRILITE (NHI). Đây là bảng đánh giá toàn diện đầu tiên mang tính toàn cầu, để dự đoán khả năng giảm cân của một cá nhân dựa trên sáu yếu tố quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm: Chế độ dinh dưỡng, Vận động thể lực, Suy nghĩ, Mức độ căng thẳng, Chất lượng giấc ngủ và Thói quen ăn uống. Dựa vào dữ liệu khảo sát, chương trình sẽ đưa ra những giải pháp riêng cho từng cá nhân một cách khoa học, dễ áp dụng và duy trì ổn định lâu dài.

Bạn chỉ cần khoảng 15-20 để hoàn tất bảng khảo sát đơn giản này, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi và sẽ nhận được kết quả ngay lập tức. Dựa vào kết quả khảo sát, BodyKey sẽ đề xuất những giải pháp quản lý cân nặng an toàn và phù hợp với thể trạng và lối sống của bạn. Truy cập Ứng dụng BodyKey 2.0 trên điện thoại thông minh để thực hiện Khảo sát cá nhân BodyKey và được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể lực.