NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CÂN NẶNG

bodykey-malaysia-man-training-with-bodykey-inbodywatch.jpg

Chế độ dinh dưỡng phù hợp (chế độ ăn cân bằng và lành mạnh) và thói quen vận động thể chất mỗi ngày là hai yếu tố cốt lõi trong mọi chương trình kiểm soát cân nặng. Quá trình giảm cân diễn ra nếu có sự mất cân bằng hoặc thiếu hụt calo khi cơ thể đốt cháy calo nhiều hơn mức calo nạp vào. Phương thức hiệu quả nhất để tạo ra sự thiếu hụt calo là thông qua sự kết hợp giữa chế độ ăn (giảm lượng calo nạp vào cơ thể) và luyện tập thể chất (tăng lượng calo tiêu hao).


CALO HẤP THU < CALO ĐỐT CHÁY 


Một khi bạn đã hiểu rõ công thức cơ bản này, bạn có thể tính toán và quản lý nguồn năng lượng nạp vào cơ thể đồng thời kết hợp với tập luyện thể chất để tăng năng lượng tiêu hao và giảm cân. Cụ thể, nếu mỗi ngày năng lượng tiêu hao lớn hơn 1.100 kcal so với năng lượng nạp vào, cơ thể sẽ giảm khoảng 1kg trong một tuần. Đặt mục tiêu thực tế cũng là một phần quan trọng của việc giảm cân, bởi vì một khi đạt được mục tiêu đề ra, bạn sẽ có nhiều động lực để tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh. Hãy bắt đầu với những mục tiêu nhỏ nhất và từng bước tiến đến mục tiêu giảm cân lý tưởng của bạn.